สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวอาคาร สถานที่ใกล้เคียง "> สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวอาคาร สถานที่ใกล้เคียง "/>

TRAVEL

สถานที่ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งรับบุคคลเข้าศึกษาโดยไม่สอบคัดเลือกและไม่จำกัดจำนวน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก (เอแบค)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค มหาวิทยาลัยเอกชนในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล มี 2 วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตหัวหมาก

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา

สนามกีฬาหัวหมาก (กกท.)

สนามกีฬาหัวหมาก (อังกฤษ: Hua Mak Sports Complex) เป็นศูนย์กีฬาหลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายในประกอบด้วยอาคารหลายหลัง

โรงพยาบาลรามคำแหง

ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง. ในปัจจุบันพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ขยายเครือข่ายรวม 40 สาขา โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแทบทุกภูมิภาคของไทย