การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

การชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย สาขายศเส
  ชื่อบัญชีนายชาญวิทย์ ชาญชัยสมบัติ
  บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 009-2-54600-4

- กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการโอนพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
  โทรสาร 0-2931-8834
  E-mail: info@wallada.com

- ตรวจสอบหลักฐานการโอนได้ที่
  โทรศัพท์ 0-2931-9600

หมายเหตุ
- กรุณาโอนเงินเฉพาะค่าห้องพักส่วนค่าประกันห้องพักโปรดชำระในวันที่เข้าพัก
- บริษัทฯจะไม่ทำการทอนเงินใดๆที่ลูกค้าได้โอนเงินเกินมา