การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

การชำระค่าใช่จ่ายผ่านบัตรเครดิตวีซ่า หรือบัตรเครดิตมาสเตอร์      
            ๐  ดาวโหลดแบบฟอร์ม 
>> http://www.wallada.com/wa//uploads/medias/files/CC.jpg <<
            ๐  กรอกรายละเอียดแล้วส่งมาที่
                  E-mail : info@wallada.com

การชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
             ๐   ธนาคารกสิกร บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 020-8-88300-3
                  ชื่อบัญชีบจก.วัลย์ลดา อพาร์ทเมนท์

      กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการโอนพร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์มาที่
      E-mail : info@wallada.com หรือ
      Line ID : @wallda

     ตรวจหลักฐานการโอนได้ที่
     โทรศัพท์ 0-2931-9600

     หมายเหตุ
               ๐   การโอนเงินเฉพาะค่าห้องพักส่วนค่าระกันห้องพักโปรดชำระวันที่เข้าพัก
               ๐   บริษัทฯจะไม่ทำการทอนเงินใดๆที่ลูกค้าได้โอนเงินเกินมา